Organizacija Sabora

IZVRŠNI ORGANIZACIJSKI ODBOR

Dragan Blažević Stjepan Lakušić
Dominik Brigović Dragutin Mihelčić
Zlata Dolaček Alduk Andrino Petković
Danko Holjević Zvonimir Sever
Nikša Konjevod Zdenko Tadić
Zdravko Jurčec  

 

ZNANSTVENI ODBOR

Predsjednik znanstvenog odbora

Prof.dr.sc. Stjepan Lakušić

Članovi znanstvenog odbora

Izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić
Prof. dr. sc. Alen Harapin
Prof. dr. sc. Mladen Meštrović
Prof. dr. sc. Vlatka Rajčić
Doc. dr. sc. Jurko Zovkić
Konstrukcije
Prof. dr. sc. Željko Arbanas
Prof. dr. sc. Meho Saša Kovačević
Prof. dr. sc. Predrag Miščević
Prof. dr. sc. Mensur Mulabdić
Geotehnika
Doc. dr. sc. Davor Bojanić
Izv. prof. dr. sc. Marija Šperac
Doc. dr. sc. Eva Ocvirk
Izv. prof. dr. sc. Vanja Travaš
Dr. sc. Danko Biondić
Hidrotehnika
Prof. dr. sc. Dražen Cvitanić
Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš
Izv. prof. dr. sc. Sanja Dimter
Prof. dr. sc. Vesna Dragčević
Doc. dr. sc. Miroslav Šimun
Prometnice
Doc. dr. sc. Hrvoje Krstić
Dr. sc. Ivan Marović
Prof. dr. sc. Nives Ostojić Škomrlj
Prof. dr. sc. Ivica Završki
Organizacija i tehnologija građenja
Prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur
Izv. prof. dr. sc. Sandra Juradin
Doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić
Izv. prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša
Materijali
Doc. dr. sc. Silvio Bašić
Izv. prof. dr. sc. Davor Grandić
Prof. dr. sc. Katja Marasović
Doc. dr. sc. Dina Stober
Zgradarstvo i graditeljska baština
Doc. dr. sc. Nikša Jajac
Prof. dr. sc. Saša Marenjak
Prof. dr. sc. Nevenka Ožanić
Investicije i razvojni projekti

Doc. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević
Izv. prof. dr. sc. Danijela Jurić Kaćunić
Izv. prof. dr. sc. Nina Štirmer
Izv. prof. dr. sc. Lidija Tadić
Dr. sc. Marijan Babić

Zaštita okoliša