Prijava za sudjelovanje i kotizacija

Prijava za sudjelovanje

Sudjelovanje na Saboru hrvatskih graditelja 2016 moguća je putem sljedećeg obrasca:

 Prijavi se

Za sva dodatna pitanja obratite nam se na nina.dumancic@pmc.hr (agencija  PerfectMeetings.hr) ili sabor@hsgi.org (HSGI).

 

Kotizacija

Kotizacija za sudjelovanje na Saboru hrvatskih graditelja 2016 iznosi 1.300,00 kn + PDV i uplaćuje se po ispostavljenom predračunu. Za osobe u pratnji te za sudionike Sabora 2016 koji su u mirovini kotizacija iznosi 500,00 kn + PDV.

Kotizacija uključuje Sudionici Osobe u pratnji
Zbornik radova Sabora 2016 i druge kongresne materijale x
Sudjelovanje na svim oblicima Sabora 2016 x
Piće dobrodošlice*
Svečanu večeru*

* Svi popratni sadržaji na Saboru 2016 organizirani su u suradnji s agencijom PerfectMeetings.hr. Kotizacija za sudjelovanje na Saboru 2016 se uplaćuje agenciji PerfectMeetings prema ispunjenom registracijskom obrascu. Za svakog sudionika Sabora 2016 potrebno je ispuniti poseban registracijski obrazac.

Zbornik radova