Prijava za sudjelovanje i kotizacija

Prijava za sudjelovanje

Sudjelovanje na 8. Saboru hrvatskih graditelja moguća je putem sljedećeg obrasca:

 Prijava za sudjelovanje

Obrazac se nalazi na web stranici agencije DubrovnikSun. Za sva dodatna pitanja obratite nam se na hsgi@dubrovniksun.hr (agencija  DubrovnikSun) ili sabor@hsgi.org (HSGI).

Kotizacija

ON-SITE rana registracija

(do 15. srpnja 2021.)

ON-SITE registracija

(nakon 15. srpnja 2021.)

ON-LINE kotizacija

Sudionici

1.300,00 kn + PDV

Sudionici

1.600,00 kn + PDV

Sudionici

800,00 kn + PDV

Umirovljenici, studenti

500,00 kn + PDV

Umirovljenici, studenti

500,00 kn + PDV

Umirovljenici, studenti

250,00 kn + PDV

Osobe u pratnji

500,00 kn + PDV

Osobe u pratnji

500,00 kn + PDV


 

Registracija uključuje Sudionici Osobe u pratnji
Zbornik radova 8. Sabora i druge konfresne materijale x
Sudjelovanje na svim oblicima 8. Sabora x
Piće dobrodošlice*
Svečanu večeru*

*Svi popratni sadržaji na 8. Saboru organizirani su u suradnji s agencijom Dubrovnik Sun. Kotizacije za sudjelovanje na 8. Saboru se uplaćuju agenciji DubrovnikSun prema ispunjenom registracijskom obrascu. Za svakog sudionika 8. Sabora potrebno je ispuniti poseban registracijski obrazac.

Pretpostavlja se da će se Kongres održati ON-SITE, pa je u kotizaciju uključeno piće dobrodošlice i svečana večera.

Prijave su za ON-SITE načina održavanja, ako će se Kongres morati održati ON-LINE organizator će izvršiti povrat razlike novca.